OK

Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

Schauma Family Promo 2017

Perioada campaniei: 01.05.2017 – 31.05.2017

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 • Campania promotionala Schauma Family Promo 2017 este organizata de societatea Henkel Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/29.10.2015, cod fiscal RO35182126, Tel: 021.203.26.00, Fax: 021.203.26.55.
 • Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.
 • Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Regulamentul si eventualele acte aditionale vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarei persoane interesate si se vor gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, cod postal 020325, printr-o solicitare scrisa datata si semnata si pe website-ul campaniei familiaschauma.ro . Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de o zi de la data autentificarii actului aditional.
 • Campania se va desfasura prin intermediul agentiei de Touch Communications S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de inregistrare RO34551632, numar inregistrare ANSPDCP 16218/01.07.2015.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

 

Campania promotionala va avea loc in perioada 01.05.2017 (ora 00:00:00, ora Romaniei) - 31.05.2017 (ora 23:59:59, ora Romaniei), urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele / spatiile comerciale ce comercializeaza produsele participante, denumite in continuare Magazinele Participante.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani, impliniti pana la data inceperii campaniei (01.05.2017, ora 00:00:00, ora Romaniei), cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, clienţi ai magazinelor participante, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

 

3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii magazinelor participante, ai Henkel Romania S.R.L. si ai agentiei de marketing Touch Communications SRL., sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

 

3.3. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, iar Organizatorului i s-a adus la cunostinta acest fapt in mod neechivoc, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

 

 SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

  La aceasta campanie promotionala participa toate produsele marca Schauma, in orice ambalaj disponibil la vanzare in magazinele / spatiile comerciale participante. Acestea vor fi numite in acest regulament “Produse Participante”.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

 5.1. Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei, minim un produs participant si sa pastreze bonul fiscal / factura fiscala primita, astfel incat in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma detinerea acestuia / acesteia.

 

5.2. Modalitatea de inscriere in campania promotionala consta in trimiterea prin SMS la numarul 3723, a urmatoarelor informatii: numele si prenumele participantului, numele magazinului, numarul bonului fiscal / facturii fiscale primit/primita in urma achizitionarii, si astfel cum este stipulat in Sectiunea 4 de mai sus (ex. „POPESCU IOANA, CORA PANTELIMON, BF 222”), in cadrul perioadei promotionale mentionate la Sectiunea 2. Sunt acceptate ca valide, mesajele care contin si urmatoarele semne de punctuatie in cuprinsul acestora: punct, virgula, cratima, punct si virgula.

 

  1. SMS-ul poate fi expediat doar din retelele Vodafone, Orange, Telekom Mobile, iar tariful pentru expedierea unui SMS este tarif normal, acest tarif reprezentand exclusiv taxa perceputa de catre operatorii de telefonie mobila.
  2. Nu se accepta trimiterea de SMS-uri care contin alte informatii decat cele de mai sus.
  3. Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii decat cele prevazute la pct 5.2. nu vor fi luate in considerare.
  4. Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala.
  5. Incepand cu data de 01.06.2017, ora 00:00:00, ora Romaniei, numarul 3723 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie.

5.3. Participantii au la dispozitie si o a doua modalitate de inscriere la promotie, completand aceleasi informatii, prevazute la alin. 1 al art. 5.2, respectiv numele si prenumele participantului, numele magazinului, numarul bonului fiscal / facturii fiscale primit/primita in urma achizitionarii a minim unui produs participant si numarul de telefon (ex. „POPESCU IOANA, CORA Pantelimon, BF 222, 0724 556 887”), pe website-ul dedicat campaniei: www.familiaschauma.ro.

 

5.4. Bonul fiscal trebuie sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei.

 

5.5. Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala care atesta cumpararea a minim unui produs participant in perioada campaniei promotionale si care are acelasi numar ca cel transmis prin SMS, ori ca cel completat pe website-ul dedicat campaniei: www.familiaschauma.ro.

 

5.6. Pentru achizitia unui produs participant  in perioada campaniei promotionale, cumparatorul are dreptul sa trimita un singur SMS / sa efectueze o singura inregistrare pe website-ul dedicat campaniei.  Acelasi bon fiscal/factura fiscala trebuie inscris/a o singura data, de pe un singur numar de telefon sau printr-o singura inregistrare pe website-ul dedicat campaniei. 

 

5.7. Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la campania promotionala, prin trimiterea mai multor SMS-uri / prin efectuarea mai multor inscrieri pe website-ul dedicat campaniei, fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/facturilor fiscale respective sau prin falsificarea acestora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campania promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon sau, dupa caz, de la respectiva adresa de ip.

 

5.8. In cazul in care un participant la promotie este desemnat castigator al unui premiu, iar participantul a inregistrat pe perioada promotiei mai multe inscrieri declarate valide, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor (toate bonurile/facturile inscrise, in original) participante la promotie pentru care a realizat inscrieri valide. In cazul in care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a inregistrat numere de bon fiscal/factura fiscala valide, Organizatorul are dreptul de a nu valida premiul/premiile respective.

 

5.9. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI

6.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda prin tragere la sorti urmatoarele premii:

Premii oferite in cadrul campaniei nationale :

 

 

Nr.

 

Tip Premiu

 

Nr. Premii

 

Descriere

Valoare Unitara

(TVA inclusa)

 

1

 

Storcator de citrice

 

 

30

 

 Storcator de citrice 700 ml, 25 W, culori alb/galben/ verde (in limita stocului disponibil).

 

 

47 RON cu TVA

 

2

 

Set de biciclete pentru toata familia

 

3

 

Fiecare set de biciclete va fi format din urmatoarele:

 

1x Bicicleta Barbat (Bicicleta trekking Rich Sport,  de oras, pentru barbat, dimensiune cadru: 26 inch, material cadru: otel, 18 viteze, furca fixa, culoare: albastru, greutate: 16 kg, accesorii: portbagaj, cric);

1x Bicicleta Dama (Bicicleta de oras pentru dama, marca Dhs, material cadru: otel, dimensiune roata: 26 inch, o viteza, furca fixa, culoare: roz, greutate: 14 kg);

2x Bicicleta Copii ( Bicicleta pentru copii, marca Dhs, dimensiune cadru: 20 inch, material cadru: otel, dimensiune roata: 20 inch, furca fixa, culoare: alb).

 

 

2100 RON cu

TVA

 

3

 

Excursie Turul Romaniei

pentru intreaga familie

 

 

1

 

Pentru 2 persoane adulte si 2 copii, maximum 5 nopti cazare in limita bugetului, cat si in limita disponibilitatilor comunicate de agentia de turism de la care se va achizitiona sejurul. Transportul va fi suportat de catre Organizator in limita a 1000 RON, cu TVA, iar traseul va fi stabilit cu agentia de turism. Premiul nu include niciun tip de servicii de catering. Valoarea totala a excursiei este de 4500 RON, cu TVA. Perioada maxima in care castigatorii pot beneficia de premiu este de 3 luni de la data inmanarii.

 

 

4500 RON cu

TVA

 

Valoarea totala a premiilor este de 12.210 RON cu TVA inclusa. Aceasta reprezinta valoarea neta, la care, acolo unde va fi cazul, Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul pe venitul din premii, conform Codului Fiscal din 2017.

 

6.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

6.3 In cadrul prezentei Campanii Promotionale un participant poate castiga un singur premiu. In cazul in care un participant este desemnat potential castigator al mai multor premii in cadrul tragerii la sorti, acestuia i se va atribui premiul cu valoarea cea mai mare.

 

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

7.1. Acordarea tuturor premiilor se va face prin tragere la sorti si va avea loc la sediul Touch Communications S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, la 14 zile dupa incheierea campaniei.

 

7.2. La tragerea la sorti vor participa expeditorii tuturor mesajelor valide receptionate in perioada campaniei, respectiv 01.05.2017 (ora 00:00:00, ora Romaniei) - 31.05.2017 (ora 23:59:59, ora Romaniei).

 

7.3. Tragerea la sorti se va face in mod aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc in prezenta unui reprezentant al Touch Communications SRL si a unui notar. Extragerea premiilor se va realiza in ordinea descrisa in Sectiunea 6.1. si anume: cel 30 Storcatoare de citrice, cele 3 Seturi de biciclete pentru toata familia, Excursia „Turul Romaniei” pentru intreaga familie. In total vor fi extrasi 34 de castigatori. Pana la momentul validarii finale, in conditiile descrise mai jos in prezentul Regulament, fiecare castigator va fi considerat drept „potential castigator”.

 

7.4. Ulterior extragerii potentialilor castigatori se vor extrage cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu oferit, pentru cazul in care castigatorii nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve doar daca va fi cazul; rezervele vor trebui sa indeplineasca aceleasi conditii de validitate ca si persoanele desemnate drept potentiali castigatori.

           

Pentru ca un participant sa poata primi premiul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- sa indeplineasca conditiile mentionate la Sectiunile 3, 4 si 5;

- sa prezinte originalul bonului fiscal/facturii fiscale (bonurilor fiscale/facturilor fiscale) cu care s-a/s-au inscris in campania promotionala.

 

7.5. Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al Touch Communications S.R.L, la numarul de telefon mentionat la inscriere in Campanie (cel de pe care a fost transmis SMS, respectiv cel mentionat la inscriere pe pagina web), pentru a fi validat.

 

7.6. Potentialii castigatori vor fi apelati in termen de maximum 5 zile lucratoare (minimum 2 apeluri pe zi la ore diferite, timp de 3 zile, in intervalul orar 09:00 -18:00, ora Romaniei) de la data extragerii, de catre un reprezentant al Touch Communications SRL pentru a fi validati telefonic. In conditiile in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis, nu exista retea disponibila sau orice alta situatie in care pur si simplu numarul respectiv nu poate fi contactat din motive independente de Organizator) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.

 

7.7. In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal/factura fiscala ce are numarul folosit la inscrierea in Campanie si care atesta achizitionarea a minim unui produs participant in perioada campaniei promotionale. De asemenea, potentialilor castigatori li se va solicita sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul. Castigatorii trebuie sa trimita originalul bonului fiscal/facturii fiscale respectiv/e prin posta la adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe nr. 27, catre Touch Communications S.R.L. O copie a bonului fiscal/facturii fiscale si a CI va fi transmisa pe email la promotii@touchcommunications.ro, in termen de maximum 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati initial si pentru a putea intra in posesia premiului. Originalele bonurilor fiscale/facturilor fiscale se vor returna participantilor dupa validarea finala a acestora. De asemenea, copiile actelor de identitate nu vor fi retinute, decat in cazul in care Organizatorul trebuie sa indeplineasca anumite obligatii impuse de lege.

 

7.8. Bonurile fiscale/facturile fiscale in baza carora reprezentantii Organizatorului vor valida castigurile, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei;
 • Sa dovedeasca achizitionarea a minim unui produs participant, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 de mai sus

 

7.9. Castigatorii vor fi validati final in momentul in care vor pune la dispozitia Organizatorului bonurile fiscale/facturile fiscale in original, documente care vor trebui sa corespunda intocmai celor mentionate in inregistrarea la campanie.

7.10. Dupa validare/invalidare, dupa caz, persoanelor desemnate castigatoare li se va restitui originalul bonului fiscal/facturii fiscale, Organizatorul nereţinând decat o copie.

 

7.11. In cazul in care potentialii castigatori nu vor putea face dovada detinerii in original a bonului fiscal/facturii fiscale cu datele de identificare inscrise in Campanie, respectiv daca potentialii castigatori nu vor trimite cele cerute spre validare in termenul specificat mai sus, Organizatorul va apela la un castigator de rezerva.

7.12. La primirea premiilor, Castigatorilor li se va solicita să semneze un proces-verbal de predare-primire, pe baza actului de identitate prezentat in original.

 

7.13. In cazul in care, dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor alocate va fi mai mare decat numarul premiilor validate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului

 

7.14. Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe webiste-ul dedicat campaniei www.familiaschauma.ro, in maxim 15 zile calendaristice de la data validarii finale a castigatorilor.

 

7.15. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta campanie promotionala au furnizat date, documente sau informatii incorecte si/sau false.

7.16. Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte si/sau servicii a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel.

 

SECTIUNEA 8. MESAJE TRIMISE DE CATRE ORGANIZATOR DUPA INREGISTRARE

Ca raspuns la un mesaj SMS transmis la numarul 3723, un participant va primi din partea Organizatorului unul dintre urmatoarele texte transmise prin SMS la numarul de telefon mobil de pe care participantul a trimis mesajul de inregistrare in campanie, astfel:

 • In cazul in care participantul a trimis un mesaj gresit: „Mesaj gresit. Trimite numarul bonului fiscal / facturii fiscale, numele magazinului si destinatia corespunzatoare produselor achizitionate. Pastreaza bonul/factura pentru validare.”
 • In cazul in care participantul a mai inscris acelasi numar de bon fiscal /factura fiscala de pe acelasi numar de telefon: “Acest numar de bon fiscal a fost inscris deja de pe acest numar de telefon. Trimite numarul de pe alt bon fiscal.” 
 • In cazul in care participantul a trimis un mesaj corect: Ai intrat in promotia Schauma Family Promo 2017. Pastreaza bonul fiscal sau factura fiscala pentru validare.” 

In cazul inscrierii prin intermediul website-ul dedicat campaniei: www.familiaschauma.ro un participant va primi din partea Organizatorului unul dintre urmatoarele mesaje :

 • In cazul in care participantul nu a completat corect campurile, acesta va fi atentionat asupra campului / campurilor completate gresit
 • In cazul in care participantul a completat corect campurile, va primi mesajul : "Înscrierea a fost finalizată cu succes"

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea in posesie a acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

 

9.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul IV – Impozitul pe venit din Codul Fiscal din 2017 – Capitolul VIII, art. 108 – 110, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

 

 SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale, precum si eventualele sale acte aditionale modificatoare este disponibil gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • prin cerere scrisa semnata si datata adresata catre Henkel România S.R.L., str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, cod postal 020325.
 • pe website-ul dedicat campaniei familiaschauma.ro

 

10.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

10.3. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, inteleg, respecta si se conformează tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.

10.4. Participarea la această promotie presupune cunoaşterea, intelegerea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

 

10.5. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

 

10.6. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 7 (sapte) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Contestatiile pot fi trimise in scris catre sediul agentiei - Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe nr. 27, sau pe email la adresa promotii@touchcommunications.ro.

 

10.7. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Campania promotionala este organizata in scopul stimularii vanzarii produselor marca Schauma.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Prin inscrierea la promotia Schauma Family Promo 2017 participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile prezentului regulament, care sunt obligatorii pentru toti participantii.

 

12.2. Prin participarea la promotia Schauma Family Promo 2017 participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar de telefon mobil) sa fie prelucrate de imputernicitul Organizatorului,  Agentia de marketing Touch Communications S.R.L (operator de date înregistrat sub nr. 16218 / 01.07.2015 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cadrul campaniei promotionale, pentru urmatoarele scopuri: derularea campaniei, validarea castigatorilor, acordarea si trimiterea premiilor catre castigatori si pentru ca datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate in evidentele contabile ale Organizatorului, pentru indeplinirea obligatiilor impuse acestuia de lege, pentru afisarea in conditiile legii a listei castigatorilor respectiv: numele, prenumele.

 

12.3. Prin simpla participare la aceasta Campanie promotionala, persoana care va fi desemnata si validata castigator isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc ca o copie a actului sau de identitate sa fie retinuta de catre Organizator pentru indeplinirea obligatiilor cu privire la virarea impozitului si de catre Agentie pentru validarea si atribuirea premiului.

 

12.4. Agentia de marketing Touch Communications S.R.L solicita castigatorului sa trimita o confirmare a adresei postale corecte la care Agentia sa livreze premiul in caz de castig.

 

12.5. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Agentia de marketing Touch Communications S.R.L. pe adresa Bucuresti, sectorul 1, Str. Soldat Buciumat Gheorghe nr.27, Agentia se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

12.6. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite la adresa din Bucuresti, sectorul 1, Str. Soldat Buciumat Gheorghe nr.27, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata (avand mentionat pe plic „Schauma Family Promo 2017”), perioada 01.05.2017 - 31.05.2017.

                                                                                                                                                           

12.7. De asemenea, participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

13.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

 

13.2. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului sau a Agentiei din motive independente de vointa lor, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul si/sau Agentia vor fi exonerati de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora/cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor Campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 14. CLAUZE DIVERSE

14.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul sau Agentia nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise prin SMS si prin aplicatia de pe website www.familiaschauma.ro .

 

14.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • mesajele primite prin SMS care nu au fost trimise in perioada promotionala;
 • mesajele trimise eronat sau pentru bonurile fiscale/facturile fiscale deteriorate, falsificate sau pierdute din vina participantilor in campania promotionala;
 • mesajele trimise prin SMS la un alt numar decat 3723;
 • mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator;
 • defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de internet sau de telefonie mobile Orange, Vodafone sau Telekom sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora;
 • mesajele trimise care nu contin toate campurile obligatorii si/sau care contin informatii eronate, incomplete sau false;
 • imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu depind de Organizator / Agentie;
 • calitatea (vicii ascunse) premiilor oferite in Campanie;
 • calitatea serviciilor hoteliere sau ale altor operatori de turism pentru serviciile oferite in cadrul excursiei „Turul Romaniei”;
 • calitatea serviciilor societatilor de curierat (e.g. eventuale intarzieri, deteriorari etc.) prin intermediul carora se vor preda premiile.

 

14.3. Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care magazinele care comercializeaza produsele participante la promotie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati, precum si nici de stocurile pe care acestea le au.

 

14.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

 

14.5. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, cu exceptia raspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protectia consumatorilor pentru produsele Henkel.

 

HENKEL ROMANIA S.R.L.

Prin Touch Communications S.R.L.

Vladimir Grigore