Programul „Prima casă”

Vă putem deveni parteneri în construirea casei mult-visate! Încheiem contracte de antrepriză pentru construcții civile în vederea obținerii creditării prin programul „Prima Casă”.

Programul „Prima casă”

Programul guvernamental „Prima Casă” se adresează nu doar celor care vor să cumpere o locuință deja construită, ci și celor care își propun să-și construiască propria casă. Cadrul legal al acestui program este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 şi normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009. Definiția termenului „locuință” în cadrul programului este destul de largă: orice imobil cu destinaţia de locuință, cu una sau mai multe camere de locuit, teren, căi de acces, anexe gospodăreşti, facilităţi, dependinţe, dotări şi utilităţi care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii.

Beneficii

Vă putem deveni parteneri în construirea casei mult-visate! Încheiem contracte de antrepriză pentru construcții civile în vederea obținerii creditării prin programul „Prima Casă”.

Beneficiile pe care le asigurăm celor care doresc să-și construiască propria casă prin intermediul programului sunt:

 • Suportarea integral a costurilor de construcție, cu decontarea acestora la finalul fiecărei etape conform graficului de lucrări
 • Furnizarea la timp a tuturor documentelor necesare obținerii finanțării (contract de antrepriză, deviz estimativ de execuție a lucrărilor, certificate de atestare fiscală etc.).

SOLUȚIA

Ca să punem la punct planurile tale pentru o locuință și toate modalitățile de facilitare a acestui vis, te așteptăm la sediul nostru pentru o discuție față-în-față. Promitem să venim cu soluții la toate problemele care pot apărea și să fim constructivi (nu doar) în abordare.

LEGISLAȚIE

Condițiile de eligibilitate pentru cei care vor să-și construiască singuri casa prin programul „Prima Casă” sunt:

 • nu trebuie să deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, sau dețin o locuință cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m²;
 • au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului;
 • prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii;
 • deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;
 • prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract;
 • prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată;
 • prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;
 • prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator;
 • prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;
 • prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat;
 • îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
 • se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
 • se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
 • se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului;
 • se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor;
 • se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;
 • se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;
 • se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

Cauți servicii de construcții de calitate pentru proiectul tău? Cere o cotație de preț